თრენინგები და სერთიფიცირება
"ჯეომედსერვისი“ უზრუნველყოფს ქვემოთ ჩამოთვლილ თრენინგებს, შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიცირებით: • საბაზისო პირველადი დახმარების თრენინგი (საერთაშორისო სერთიფიკატი) • კვებითი ჰიგიენის თრენინგი (საერთაშორისო სერთიფიკატი) • უსაფრთხოების კურსები (ხანძარი, ელექტროობა, უსაფრთხო გადაადგილება და მართვა, მუშაობა შეზღუდულ სივრცეში და სიმაღლეზე და სხვა) საერთაშორისო სერთიფიკატით

სერვისები

ჰიგიენის ინსპექცია გულისხმობს  კვებისა და სისუფთავის ინსპექციას სამზარეულოებში, კემპებში, ბანაკებსა და დასაქმებულთა თავშეყრის ადგილებში.სამედიცინო ეკიპირების შესყიდვა საიტებისთვის, როგორიცაა AED, EYE-WASH და სხვა
ჩვენი კომპანია გთავაზობთ დასაქმების წლიურ, ყოველდღიურ, სახიფათო სამუშაოების წინა და სხვა ნებისმიერი სახის სამედიცინო სკრინინგს.
"ჯეომედსერვისი“ უზრუნველყოფს ქვემოთ ჩამოთვლილ თრენინგებს, შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიცირებით: • საბაზისო პირველადი დახმარების თრენინგი (საერთაშორისო