თრენინგები და სერთიფიცირება

"ჯეომედსერვისი“ უზრუნველყოფს ქვემოთ ჩამოთვლილ თრენინგებს, შესაბამისი საერთაშორისო სერთიფიცირებით: • საბაზისო პირველადი დახმარების თრენინგი (საერთაშორისო სერთიფიკატი) • კვებითი ჰიგიენის თრენინგი (საერთაშორისო სერთიფიკატი) • უსაფრთხოების კურსები (ხანძარი, ელექტროობა, უსაფრთხო გადაადგილება და მართვა, მუშაობა შეზღუდულ სივრცეში და სიმაღლეზე და სხვა) საერთაშორისო სერთიფიკატით