სასწრაფო დახმარების მომსახურება

"ჯეომედსერვისი“, საერთაშორისო სტანდარტებით აღჭურვილი სასწრაფო დახმარების მანქანებით, უზრუნველყოფს სხვადასხვა ხარისხისა და სიმძიმის ავადმყოფების სასწრაფო სამედიცინო მომსახურებას, ევაკუაციასა და სწრაფ გადაყვანას უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში. პროფესიონალი ექიმები უზრუნველყოფენ მაღალი სტანდარტის სასწრაფო დახმარების აღმოჩენას.