მომსახურება

სიახლე
შპს"ჯეომედსერვისისა" და APM ტერმინალსის მრავალწლიანი ურთიერთთანამშრომლობის ფარგლებში, ტერმინალის
თანამშრომლებმა წარმატებით გაიარეს პირველადი სამედიცინო დახმარებისა და დეფიბრილაციის სასწავლო კურსი. "ჯეომედსერვისის" მიერ ორგანიზებული 2 დღიანი კურსი,დადგენილი გაიდლაინების შესაბამისად ჩატარდა და კურსდამთავრებულებს გადაეცათ საერთაშორისო სერთიფიკატები.

Over the period of many years cooperation between "Geomedsevice" Ltd and  "APM Terminals", The Terminals staff have succesfully completed the courses of first Aid and defibrilation. The Two-day course organised by "Geomedservice" was held according to the guidlines and the graduates were given international certificates.
  
ბეჭდვა